Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Integrace
Témata

Integrace

Integrace je v současné době jedním z nejskloňovanějších termínů v souvislosti s přítomností migrantů v Evropě. V tomto tématu se otevírá prostor pro diskuzi o zdánlivě neproblematických, ale přesto nejasných a rozporných otázkách, které s tímto tématem souvisí. Koho a kam chceme integrovat? Jak lze změřit míru integrace, jak odlišit cizince integrovaného od neintegrovaného? Koho je žádoucí integrovat podle představ politické reprezentace evropských národních států? Mají někteří cizinci lepší předpoklady pro integraci než jiní, jak naznačují mnohé politické koncepce? Je vůbec představa tzv. integrované společnosti slučitelná se současnými podmínkami globálního kapitalismu a jeho požadavky na flexibilitu a mobilitu?

Texty v tomto tématu přibližují zkušenost s vývojem a realizací integračních politik v různých zemích světa. Přinášejí také zkušenosti jednotlivých migrantů a seznamují tak čtenáře s integračními strategiemi migrantů žijících v Evropě.

Téma vzniklo v rámci projektu Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Města a inkluzivní strategie , Evropský integrační portál , Dobrá práce v obci , "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy , "Podívat se pod pokličku" - interaktivní programy ve veřejném prostoru vedené příslušníky cizineckých komunit

Hledání společné řeči – zkušenosti jedné berlínské školy

30. 1. 07
Nedostatečná znalost jazyka je jedním z možných důvodů slabých studijních výsledků mnoha dětí z rodin migrantů. V některých menšinových skupinách žijících v Berlíně se nedostatečná znalost němčiny vyskytuje i ve druhé či třetí generaci. Problém ještě zhoršuje koncentrace migrantů v určitých městských částech. Přibývá veřejných škol, kde pouze malá část žáků pochází z německých rodin....
Integraceprojekty

Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní turecko-německá základní škola

30. 1. 07
Základní škola Azize Nesina je jednou ze 16 berlínských základních škol, které jsou známé jako „Evropské školy“. Tento speciální typ školy nabízí bilingvní základní vzdělání dětem se dvěma různými mateřskými jazyky. Základní kola Azize Nesina se jako jediná turecko-německá škola ze 16 Evropských škol zaměřuje na děti s turečtinou a němčinou jako mateřským jazykem....
IntegraceNěmecko články

Výuka jazyků jako nástroj integrace etnických menšin ve Velké Británii a Německu aneb o přežívání historických paradigmat

15. 1. 07
Dva odlišné politické diskurzy Velké Británie a Německa, které se vztahují k vzdělávání a integraci školáků z přistěhovaleckých minorit, jsou porovnány. Podle autorky tradiční německý přístup podle výsledků studie PISA-I selhává a lepší výsledky přináší flexibilně-pragmatický britský model. Článek byl přeložen z angličtiny.
IntegraceNěmecko články

Cizinci v regionech ČR

18. 12. 06 Marie Jelínková
Datově analytická publikace Cizinci v regionech, vytvořená s cílem podpořit tvorbu integrační politiky v jednotlivých krajích, se zaměřuje na základní informace o cizincích v ČR především na úrovni jednotlivých krajů, bývalých okresů a správních obvodů obcí. Tato data jsou porovnávána v souhrnných tabulkách a s důrazem na podobnosti či rozdílnosti jednotlivých krajů analyzována.
Integracerecenze

Nikdy nebudu dokonalá - vyprávění o úspěšném zvládání českého jazyka

24. 11. 06
Následující text poukazuje na to, jakým způsobem vypravují cizinci dlouhodobě žijící v České republice svůj příběh o začleňování se do české společnosti. Konkrétně se soustředí na jeden z aspektů jejich integračního příběhu – znalost českého jazyka.
Integracečlánky

Skandinávci v Praze a jejich jazyková integrace do českého prostředí

13. 10. 06
Studie na příkladu Skandinávců ukazuje, jak se cizinci v posledních dvaceti letech jazykově integrují do české společnosti, zda si osvojují češtinu a jaké zkušenosti při tom nabývají. Češi jako komunikační partneři ne vždy oceňují nedokonalou češtinu cizinců a tím mimo jiné přispívají k posílení mezinárodní anglicky hovořící komunity v Praze.

Integracečlánky

Zpráva z výzkumu: Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí

31. 8. 06 Jakub Grygar, Marek Čaněk, Jan Černík
Zkušenosti imigrantů s mobilitou na českém trhu práce, možnosti a omezení jejich kariéry, strategie hledání a udržování práce jsou hlavními tématy právě ukončeného sociologického výzkumu Multikulturního centra Praha. Výzkum sledoval vývoj v postavení na trhu práce u první generace imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii od devadesátých let do současnosti....
Integracepublikace a výzkumy

Představy anglicky mluvících cizinců v ČR o sobě samých i o druhých, prezentované na internetu - jazyk, ekonomie a integrace

17. 8. 06
Upravená verze anglického příspěvku, který byl prezentován na konferenci Eurolingua v září 2004 v Liberci. Rozšířená anglická verze textu "Anyone else going through this hell? or Czech as a foreign language as portrayed on an English-language internet discussion forum" je dostupná jako přiložený dokument.
Integracečlánky

Čeština

20. 7. 06
Příspěvek studentky pražského gymnázia původem z Vietnamu o učení se a vztahu k češtině.
Integracekomentáře
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Integracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect