Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
komentářezměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Podnět Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

6. 2. 14
22. ledna 2014 vláda projednala na svém zasedání podnět Rady pro lidská práva k zaměstnávání cizinců. Podnět směřoval k odstranění rozporu mezi zákonem a interními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí a generálního ředitele Úřadu práce, na jejichž základě začaly Úřady práce na začátku roku 2012 vyžadovat pro vydání a prodloužení povolení k zaměstnání splnění podmínek nikterak...
Pracovní migraceČeská republika komentáře

Projednávání novely zákona o pobytu cizinců – Zašlete dopis poslancům!

20. 1. 14
V Poslanecké sněmovně začalo projednávání novely zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů upravujících postavení pracovních migrantů a migrantek (viz sněmovní tisk č. 30). Tato novela přináší řadu vážných rizik. Je proto důležité aby novela v současně formě neprošla, proto Vás prosíme, abyste zaslali prosbu o neschválení sněmovního tisku č. 30 poslancům.
Pracovní migrace, Nové cizinecké zákonyČeská republika komentáře

Pod bičem otrokáře obdivovat krásy Českého Krumlova: studenti Anglo-americké vysoké školy diskutovali o filmu „Vítejte v České republice“

9. 1. 14 Ondřej Klípa
Jak vítá cizince film sponzorovaný Ministerstvem vnitra? Podle autora tohoto komentáře stereotypními pohledy a ignorováním multikulturního Česka. Jaký máte na film názor vy? Pište na migraceonline@mkc.cz.
IntegraceČeská republika komentáře

Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců

3. 12. 13 Jakob Hurrle, Tereza Kušniráková, Lucie Trlifajová
Druhým rokem běží proces tvorby Koncepce integrace cizinců města Prahy, kterou koordinuje nově vzniklé Integrační centrum Praha – probíhají setkání pracovních skupin, byly zpracovány první návrhy samotné koncepce, nad kterou proběhl workshop s účastí širokého spektra reprezentantů – státní správa, lokální administrativa, nevládní sektor, akademie, migranti....
IntegraceČeská republika komentáře

Zrovnoprávnění cizinců v přístupu k podpoře v nezaměstnanosti a zdravotnímu pojištění

18. 11. 13 Pavel Čižinský

Otevřený dopis k tématu vykořisťování cizinců státem a sociálních práv pracovních migrantů a migrantek dle směrnice EU o jednotném povolení

Pracovní migrace, Migrace a EUEU, Česká republika komentáře
Nejsem xenofob, ale proti islámu musíme bojovat!

Nejsem xenofob, ale proti islámu musíme bojovat!

4. 11. 13 Dominik Jandl
Protimluvnou frázi z titulku, kterou používají lidé trpící předsudky vůči různým národnostním či náboženským menšinám, lze v poslední době slýchat poměrně často v celé České republice. Většinou je mířena na Romy, nicméně v uplynulých týdnech se v různých podobách stala velmi frekventovanou i v tisku vycházejícím v nejmenším krajském městě – Karlových Varech....
IntegraceČeská republika komentáře

Příběh Anastasie Hagen aneb mýtus "padlé ženy" v českém mediálním prostoru

7. 10. 13 Vanda Černohorská
Článek tematizuje příběh Anastasie Hagen a zejména to, jakým způsobem o její cestě za získáním pobytového oprávnění referovala česká média. Narativní linka vystavěná mediální představivostí kolem „kauzy Hagen“ je založena na bulvarizaci mýtu „padlé ženy“ a do značné míry ilustruje obecnější genderové stereotypy, které převládají v současné české společnosti....
Gender a migraceČeská republika komentáře

Připomínky MKC Praha k návrhu vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely státního občanství

2. 10. 13 Marek Čaněk, Pavel Čižinský, Marián Sloboda
V srpnu 2013 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a sportu návrh vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely státního občanství a rozeslalo jej do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky upravuje dosavadní podmínky zisku občanství České republiky a detailně stanovuje organizaci a obsah zkoušek, které budou muset žadatelé od 1. ledna 2014 skládat....
Integrace, Nový zákon o občanstvíČeská republika komentáře

Připomínky k novele zákona - implementaci směrnice o jednotném povolení

1. 10. 13
Připomínky Sdružení pro integraci a migraci, Multikulturního centra Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům k materiálu čj. MV-81431-6/OBP-2013 – návrh novely zákona o pobytu cizinců v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13....
Pracovní migrace, Nové cizinecké zákonyČeská republika komentáře

Debata o „uznání“ Vietnamců - výzvy české národnostně menšinové politice

19. 8. 13 Ondřej Klípa
Autor se v článku věnuje vývoji ochrany národnostních menšin v České republice. Cílem článku je v kontextu aktuální diskuse o „uznání“ Vietnamců jako národnostní menšiny upozornit na méně známé skutečnosti a souvislosti. Odkud se ochrana národnostních menšin vlastně vzala? Jde o univerzální historickou nutnost? Nebo jde o proces, který má své příčiny a otevřené možnosti vývoje?
IntegraceČeská republika komentáře

Veřejná debata na pražské Libuši – jde čelit xenofobii tvrdými daty?

12. 8. 13 Jan Dítko
Článek shrnuje průběh prezentace výzkumu na téma segregace Vietnamců v městské části Praha-Libuš a následné veřejné debaty. Součástí textu je i stručný souhrn událostí, které zadání výzkumu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj předcházely, a díky kterým se Libuš stala jedním z míst, kde v posledních letech probíhali nejžhavější debaty o integraci cizinců.
IntegraceČeská republika komentáře

Komentář k debatě "Právo na rodinný život vs. migrační kontrola"

7. 8. 13 Veronika Střechová
Mezinárodní právo přiznává každému člověku právo na respektování jeho soukromého a rodinného života. Otázce, jakých podob toto právo může nabývat v praxi, věnovala pozornost již druhá z debat pořádaných pod záštitou projektu Migration to the Centre. Debata o slučování rodin proběhla 12....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika komentáře

Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena

1. 7. 13 Martin Rozumek
Dne 9.5.2013 rozeslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení návrh nového zákona o pobytu cizinců, zcela nového zákona o volném pohybu občanů EU a zákona o ochraně státních hranic (jde o materiály č.j. MV-23084-3/OBP-2013 a MV-56287-1/OBP-2013)....
Nové cizinecké zákonykomentáře

Reakce na článek „Odmítáme nový cizinecký zákon“

1. 7. 13
Vyjádření Ministerstva vnitra k článku zveřejněnému na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a k vyjádření ředitele této organizace JUDr. Martina Rozumka „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“
Nové cizinecké zákonykomentáře

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

1. 7. 13
„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“
Nové cizinecké zákonykomentáře
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 10 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect