Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
projektyzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty

24. 6. 03
SOZE zprostředkovává roční bezplatné kurzy českého jazyka v rámci Státního integračního programu. Základním posláním je vytvoření sítě kvalifikovaných poskytovatelů kurzů českého jazyka (vysoké školy, jazykové a vzdělávací agentury, soukromí lektoři). Tato činnost je dlouhodobým programem Sdružení občanů zabývajících se emigranty.
projekty

SOS linka pro cizince

20. 6. 03
Poradna pro uprchlíky v rámci projektu poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v ČR prostřednictvím zřízené telefonní linky a emailu. Poradenství je poskytováno v několika jazycích. Tato služba je dlouhodobých programem Poradny pro uprchlíky (PPU).
projekty

Smlouva o poskytování poradenství žadatelům o azyl

20. 6. 03
Poradna pro uprchlíky v rámci projektu poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství jak v pražské kanceláři Poradny, tak ve třech pobytových střediscích ČR. Poradenství je určené žadatelům o azyl. Součástí projektu je i výuka českého jazyka či občanská výchova v celkem v pěti pobytových střediscích ČR. Služba je dlouhodobým cílem Poradny pro uprchlíky (PPU).
projekty

Monitoring, dokumentace a systémové změny zákonné úpravy pobytu cizinců a uprchlíků na území ČR

20. 6. 03
Primárním cílem projektu je posílit schopnost Poradny pro uprchlíky v prosazování návrhů na změny legislativních norem v oblasti cizinecké a uprchlické problematiky, a to včetně systému sociálního zabezpečení, zdravotní péče, trhu práce, atd.
projekty

Pracovní terapie – Výroba „brazilského papíru“

20. 6. 03
Cílem projektu Poradny pro uprchlíky (PPU) bylo smysluplné využití volného času pomocí pracovní terapie. V rámci tohoto projektu žadatelé o azyl vyráběli z papíru dekorativní předměty, jež jsou presentovány při nejrůznějších příležitostech. Artefakty jsou zároveň i na prodej. Prostředky utržené z prodeje jsou používány jako přímá sociální podpora účastníků projektu....
projekty

Psychologická pomoc při integraci cizinců

20. 6. 03
Projekt poradny pro uprchlíky se snaží prostřednictvím psychologické pomoci zabránit sociálnímu vyloučení hůře integrovatelných cizinců (např. osamělých žen, starších lidí, děti bez doprovodu a osob trpících psychosomatickými obtížemi v důsledku nejrůznějších traumat prožitých v zemi původu).
Služba je dlouhodobým cílem Poradny pro uprchlíky (PPU).
projekty

Právní pomoc, péče o nezletilé a mladistvé

20. 6. 03
Poradna pro uprchlíky v rámci projektu zajišťuje opatrovnictví nezletilým žadatelům o azyl v průběhu celého azylového řízení. Služba je dlouhodobým cílem Poradny pro uprchlíky (PPU).
projekty

Pracovní terapie – Výroba recyklovaného papíru

20. 6. 03
Cílem projektu Poradny pro uprchlíky bylo smysluplné využití volného času pomocí pracovní terapie. Projekt byl pokračováním projektu z minulých let a byl realizován v pobytovém středisku Bělá - Jezová.
projekty

Asistenční služby cizincům při integraci v ČR

6. 6. 03
Cílem projektu Centra pro otázky migrace (COM) je poskytování právního, sociálního a psychologického poradenství cizincům, kteří usilují o získání trvalého pobytu v ČR či naplňování všech svých práv v souladu se zákonem o pobytu cizinců a vládní koncepcí integrace cizinců v ČR z roku 1999....
projekty

Právní postavení uprchlíků ve vztahu k novele zákona o azylu

6. 6. 03
Cílem projektu Centra pro otázky migrace (COM) je provést roční dohled nad uplatňováním nové legislativní úpravy regulující azylové řízení, resp. novely zákona o azylu (z.č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů)....
projekty

Pilotní projekt Integrace cizinců a podpora organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky

2. 6. 03
Záměrem projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Praha) je zejména zlepšení podávání informací cizincům v České republice o otázkách sociálních, možnostech zaměstnání, platné legislativě a dalších důležitých složkách pro jejich úspěšnou integraci....
projekty

Rozjasni moje léto, pomoc uprchlíkům v Polsku

18. 4. 03 Jan Černík
Workcamp se bude konat v uprchlickém přijímacím zařízení poblíž polského města Debak (30 km od Varšavy) ve dnech 13.7. až 27.7 2003. V zařízení se nacházejí žadatelé o azyl bez práva na práci. Dobrovolníci mohou pomáhat rozptýlit jejich pocit deziluze či apatie z věčného čekání pořádáním divadelních představení, kurzů angličtiny, zájmových činností pro děti, aj. Ubytování v zařízení je zajištěno....
projekty

5. ročník Školy lidských práv

17. 4. 03
Ekologický právní servis (EPS) a Liga lidských práv (LLP) pořádá 5. ročník Školy lidských práv. Jde o projekt, který se snaží přiblížit studentům právnických fakult ochranu lidských práv a životního prostředí. Studenti se seznámí s realitou ochrany menšin, uprchlíků, přírody a krajiny.
projekty

Program asistovaných dobrovolných návratů

17. 3. 03
IOM Praha nabízí migrantům možnost se dobrovolně vrátit do zemí původu bez administrativních průtahů. Jedná se především o nabídku těm azylantům, kteří přerušili azylové řízení, nebo jejich žádost o azyl byla zamítnuta, cizincům, kteří nemají dostatek potřebných dokumentů pro návrat do zemí původu a v případě dalšího setrvání na území České republiky jim hrozí deportace....
projekty

Krizové centrum v Litoměřicích

24. 2. 03
Ve spolupráci s Diecézní charitou otevřela v r. 2000 Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích krizové centrum. Centrum je otevřeno jak českým občanům, tak také cizincům v režimu strpění, bydlící v ubytovně v Litoměřicích, která je spravována Diecézní charitou. Centrum nabízí krizově – intervenční rozhovory, poradenství, kavárenský klub a volnočasové aktivity....
projekty
« | 1 | .. | 18 | 19 | 20 | 21 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect