Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a EU
Témata

Migrace a EU

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti odlišné přístupy k řízení mezinárodní migrace. Důvodem byla odlišnost migračních proudů, společenských podmínek, ale také politických tradic a kultury. Paralelně s tímto vývojem začala být od osmdesátých let oblast migrace a azylu předmětem integračních snah Evropské unie. Mezi oblasti, kde je už spolupráce na úrovni EU rozvinutá, patří společná kontrola hranic, sjednocování azylového systému nebo povolení k trvalému pobytu. V posledních letech se navíc usiluje o spolupráci v oblasti řízení pracovní migrace, řešení problému přítomnosti neregulérních migrantů nebo o kooperaci se třetími zeměmi za účelem lepšího propojení migrace a rozvoje. Téma Migrace a EU kriticky sleduje, nakolik je naplňování těchto cílů uskutečnitelné, nakolik budou zájmy jednotlivých států společné či protichůdné a nakolik se skutečně podaří sjednotit evropskou imigrační a azylovou politiku.

Téma vzniklo v rámci projektu Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO) , Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu , Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností , Evropský integrační portál

Schengenské přísliby z perspektivy slovensko-ukrajinského pohraničí

7. 3. 08 Petr Balcar
Rozšiřování schengenského prostoru s sebou přináší také nové zkušenosti a očekávání obyvatel slovensko-ukrajinského pohraničí. Snaha o přiblížení místní perspektivy vychází z výzkumu a zkušeností autora a zároveň z odborných publikací a seminářů.
Víza a hranice, Migrace a EUSlovensko články
Rozšíření schengenského prostoru a možné dopady na vízový režim vůči občanům Ukrajiny. Komparativní analýza české a polské vízové a konzulární praxe

Rozšíření schengenského prostoru a možné dopady na vízový režim vůči občanům Ukrajiny. Komparativní analýza české a polské vízové a konzulární praxe

26. 9. 07 Marek Čaněk
Necelé čtyři měsíce zbývají do vstupu České republiky a Polska do schengenského prostoru. Už v současnosti mají český i polský konzulát ve Lvově problémy s vyřizováním žádostí občanů Ukrajiny o víza. Do jaké míry souvisí tyto problémy se vstupem do „Schengenu“ a co konkrétně se pro občany Ukrajiny změní? Článek staví do kontrastu perspektivu úředníků konzulátů, policie a ministerstev na straně...
Migrace a EU, Víza a hraniceUkrajina, Česká republika, Polsko články

Nejvíce zákazů vstupu pro občany třetích zemí dnes už do Schengenského informačního systému nezadává Německo, ale Itálie. Rozhovor s Heinerem Buschem

16. 9. 07 Marek Čaněk
Heiner Busch odpovídal na otázky o zapisování cizinců do databáze Schengenského informačního systému (SIS), rozdílné praxi jednotlivých států a některých změnách, které přinese Schengenský informační systém druhé generace. Tento expert na Schengenský informační systém pracoval do poloviny září pro německou organizaci Bürgerrechte & Polizei/CILIP....
Migrace a EU, Víza a hranicerozhovory

Rozhovor s Martinem Ruhsem o programech dočasné migrace

14. 8. 07
Martin Ruhs je hlavní ekonom pro otázky pracovního trhu v Centru pro migraci, politiku a společnost (COMPAS), University of Oxford
Migrace a EUrozhovory

Způsobilost teorie “globálního města” vysvětlit současné vzorce a procesy pracovní migrace v rámci Evropy

14. 8. 07
Hlavním cílem tohoto článku je prozkoumat způsobilost teorie „globálního města“ pro vysvětlení současných vzorců pracovní migrace v rámci Evropy. Během posledních dvou desetiletí se přístup založený na teorii globálního města osvědčil jako jeden z nejspolehlivějších rámců pro pochopení mezinárodní migrace. Jako všechny teorie má však i tato své meze....
Migrace a EUčlánky

Migranti nejsou proměnné: kritika literatury o migraci a souvisejícího politického vývoje

10. 8. 07
Tato práce nabízí pohled na vývoj literatury o migraci v její snaze přizpůsobit se měnící se skutečnosti a snaží se ukázat, že se během tohoto přizpůsobování nezbavila inherentní domněnky, že migranti jsou strukturálně ovlivňované proměnné....
Migrace a EUčlánky

(De)konstruování evropského občanství – politická mobilizace a kolektivní identita mezi přistěhovalci ve Švédsku a Španělsku

28. 6. 07
Politické konstruování evropského občanství a „evropské identity“ je projekt, jehož podpora mezi různorodými obyvateli Evropy je značně nejistá. V národním i evropském diskursu a politice stále více nabývají na významu otázky, jakým způsobem imigrace promění – a proměňuje – vnímání občanství, kolektivní identity a abstraktnějšího pocitu sounáležitosti s komunitou....
Migrace a EUčlánky

Lisabonská strategie a „neoliberální komunitární“ občanství

28. 6. 07
Tento článek zkoumá Lisabonskou strategii Evropské unie a její vztah k měnícímu se pojetí evropského občanství a zejména jeho sociální dimenze. Autor zde tvrdí, že model „neoliberálního komunitárního“ občanství, který se objevil v souvislosti s Lisabonskou strategií, je v protikladu s tvrzením, že Lisabonská strategie představuje bod obratu pozitivním směrem pokud jde o sociální politiku a...
Migrace a EUčlánky
« | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a EUzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect