Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a EU
Témata

Migrace a EU

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti odlišné přístupy k řízení mezinárodní migrace. Důvodem byla odlišnost migračních proudů, společenských podmínek, ale také politických tradic a kultury. Paralelně s tímto vývojem začala být od osmdesátých let oblast migrace a azylu předmětem integračních snah Evropské unie. Mezi oblasti, kde je už spolupráce na úrovni EU rozvinutá, patří společná kontrola hranic, sjednocování azylového systému nebo povolení k trvalému pobytu. V posledních letech se navíc usiluje o spolupráci v oblasti řízení pracovní migrace, řešení problému přítomnosti neregulérních migrantů nebo o kooperaci se třetími zeměmi za účelem lepšího propojení migrace a rozvoje. Téma Migrace a EU kriticky sleduje, nakolik je naplňování těchto cílů uskutečnitelné, nakolik budou zájmy jednotlivých států společné či protichůdné a nakolik se skutečně podaří sjednotit evropskou imigrační a azylovou politiku.

Téma vzniklo v rámci projektu Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO) , Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu , SIRIUS , Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností , Evropský integrační portál

Co chystá Švédsko v oblasti migrace a azylu na své předsednictví?

4. 9. 09 Karolína Babická
Autorka představuje na základě setkání zástupců Caritas Europa s představiteli švédské státní správy, jaké změny chystají v oblasti migrace a azylu v době svého předsednictví. Jedním z hlavních bodů švédského předsednictví je přitom přijetí i tzv. Stockholmského programu.
Migrace a EU, Regularizace nelegální migracečlánky

Úspěchy českého předsednictví EU na poli migrace a azylu

28. 7. 09 Petra Vojnovičová
Text, na jehož vzniku se podílelo více osob z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, představuje pohled tohoto odboru na aktivity, které byly uskutečněny v rámci českého předsednictví Evropské unii v první polovině roku 2009 v oblasti azylu a migrace....
Migrace a EU, Regularizace nelegální migracekomentáře

Jednání hlav států EU o situaci uprchlíků na jihu Evropské unie na pozadí odsouzení Řecka za nezákonnou detenci mučeného uprchlíka z Turecka

23. 6. 09 Martin Rozumek
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl o porušení článků 3 a 5 odst. 1 a 4 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách v případě tureckého politického aktivisty a novináře S.D., který byl tureckou policií mučen elektrickými šoky, držením v izolaci, věšením současně za nohy a ramena, a následně protiprávně uvězněn řeckými úřady.
Migrace a EU, Uprchlícikomentáře

Společný evropský azylový systém: idea versus realita

22. 5. 09 Martin Rozumek
Článek kriticky hodnotí nízkou úroveň ochrany uprchlíků, ke které přispěla nevhodná harmonizace předpisů společného evropského azylového systému na úrovni minimálních standardů. V Bruselu schválené minimální standardy ochrany uprchlíků obecně vedou členské státy ke zpřísňování národních azylových předpisů....
Migrace a EU, Uprchlícičlánky

Evropský imigrační pakt - z Haagu do Stockholmu přes Paříž

21. 10. 08
Co nového přináší Evropský imigrační pakt? A jaký dopad bude mít na podobu společné imigrační politiky EU? Tyto otázky si pokládá ve svém komentáři publikovaném European Policy Centre Elizabeth Collett. Kritická analýza představuje nejen současný přístup evropských států k cizincům a snahu Evropy udržet přistěhovalectví pod kontrolou, ale i nedostatek realismu při hledání společných postojů.
Migrace a EUčlánky

Současná migrace z nových hraničních oblastí Evropy

25. 8. 08 Kathryn Vincent , Claire Wallace
Rozšířením Evropské unie na východ v letech 2004/2007 získalo Evropské společenství nové sousedy. Země, které byly dříve součástí Sovětské unie (Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménie a Gruzie), se nyní nacházejí na „východních hranicích”. Předkládaná zpráva se zabývá lidmi, směřujícími do Unie, i výzkumem jejich domovů....
Migrace a EUčlánky

Jak se cizincům cestuje po Schengenu: Problematické interpretace Schengenské prováděcí úmluvy a jejich řešení

14. 8. 08 Tereza Rejšková
Na otázky týkající problémů výkladu Schengenské prováděcí úmluvy a obecněji schengenských i národních víz odpovídala Mgr. Daniela Kortišová z odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.
Migrace a EU, Víza a hranicerozhovory
Recenze knihy European Immigration: A Sourcebook

Recenze knihy European Immigration: A Sourcebook

22. 7. 08 Karolína Babická
Kniha „European Immigration: A Sourcebook“ (Eds: A. Triandafyllidou a R. Gropas Ashgate, Cornwall 2007) poskytuje základní přehled o imigraci a imigračních politikách jednotlivých členských států Evropské Unie a tyto informace zasazuje do historického a politického kontextu....
Migrace a EUrecenze

Hranice s noční můrou? Komentář k “Vizi o Evropském systému ostrahy hranic pro rok 2008”

22. 5. 08 Fabian Georgi
Nový balíček opatření týkající se ochrany hranic Evropské unie navrhuje nadále rozvíjet agenturu pro ochranu vnějších hranic FRONTEX, vytvořit Evropský systém ostrahy hranic (tzv. EUROSUR) a nový kontrolní systém překračování hranic EU založený na biometrických datech....
Migrace a EU, Víza a hranicekomentáře

Recenze knihy Irregular Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe

16. 5. 08 Ondřej Daniel
Rozsáhlý sborník přináší širokou škálu pohledů na nelegální migraci, zejména pak v jejím vztahu k neformálnímu zaměstnávání. Sborník je výsledkem konference „Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe“ z roku 2005 v Istanbulu a představuje řadu velmi kvalitních teoretických statí a případových studií, jež by mohly být charakterizovány jako příspěvky současné sociální teorii...
Migrace a EUrecenze
« | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a EUzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect