Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Uprchlictví a azyl
Témata

Uprchlictví a azyl

Co znamená být uprchlíkem ve střední a východní Evropě? Jak zasahuje do migračních strategií uprchlíků vytváření nových a boření dosavadních hranic? Jaké jsou sociální, psychologické a politické aspekty procesu integrace uprchlíků? Jak jsou uprchlíci zapojeni do transnacionálních sítí a jaký to má vliv na různé aspekty jejich života? Jak se diferencují statusy mezinárodní ochrany a jaké to má důsledky pro sociální, politické a ekonomické postavení uprchlíků?

Toto téma usiluje o odhalování specifik nucené migrace ve střední a východní Evropě,  poukazuje na podobnosti a rozdíly zkušeností a praktik aktérů nucené migrace a nahlíží na uprchlictví v středoevropském prostoru z různých perspektiv. Přináší rozmanité osobní zkušenosti žadatelů o azyl a uprchlíků, ale i analýzy azylové politiky a opatření veřejných politik týkajících se uprchlíků na národní i evropské úrovni.

Ilustrační foto Valerij PankovPříspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Uprchlický elektorát - minulost, současnost, budoucnost

23. 5. 06
Tato studie zkoumá to, jakým způsobem je politická orientace uprchlíků ovlivněná kulturou a zvyky jejich země původu, podmínkami života v exilu a jejich integrací v novém prostředí. Zpochybňuje rozšířenou představu, že uprchlíci v Srbsku jsou základnou nacionálně konzervativní Srbské radikální strany....
Uprchlictví a azylčlánky

Vývoj azylové politiky v rozšířené Evropě

16. 5. 06
Vzhledem k zvyšujícím se počtům žadatelů o azyl se v posledních letech odehrálo mnoho pokusů o harmonizaci evropské azylové politiky. Amsterdamská smlouva z roku 1997 zavázala členy EU k tomu, aby otázky vízové politiky, azylu a imigračních opatření byly do roku 2002 přesunuty z třetího pilíře (mezivládní spolupráce) do pilíře prvního (komunitární záležitosti)....
Uprchlictví a azylčlánky

Rozhovor s Kajo Zbořilem: Jak Slovensko pomáhá uprchlíkům a žadatelům o azyl

30. 3. 06 Radka Klvaňová
Kajo Zbořil s uprchlíky pracuje od roku 2001. Jeden a půl roku pracoval jako humanitární pracovník v Čečensku. V současnosti působí jako ředitel Slovenské rady pro uprchlíky, nevládní organizace pracující s žadateli o azyl a uznanými uprchlíky a nabízející podporu a pomoc v oblasti sociální integrace....
Uprchlictví a azylrozhovory

„Naše děti se tu snad budou někdy cítit doma“ - příběh o putování jedné rodiny

8. 3. 06 Alice Szczepaniková
Článek o osudech čečenské rodiny, který vyjde v ruském překladu v čísle 2/2006 čečenského měsíčníku Čečenskoje obščestvo segodnja. Čečenskoje obščestvo segodnja ("Čečenská společnost dnes") je ruskojazyčný měsíčník pro občany čečenské národnosti žíjící v Čečensku i v zahraničí, zejména v Evropě....
Uprchlictví a azylčlánky

V moci uprchlických táborů: pohled na českou „uprchlickou realitu“

18. 8. 04 Alice Szczepaniková
Lze situaci uprchlíků v českém uprchlickém táboře lépe pochopit za pomocí teoretických konceptů, které jsou výstupem výzkumu mezi uprchlíky z Burundi žijícími v Tanzanii? Na první pohled to nejspíše zní dost nepravděpodobně – co může mít uprchlický tábor v Africe společného s českým „azylovým zařízením“? Jedním z cílů tohoto článku je ukázat, že ačkoli se podmínky afrických uprchlíků v mnohém od...
Uprchlictví a azylčlánky
« | 1 | .. | 15 | 16


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Uprchlictví a azylzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect