Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Německo

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Německo

Podle německého statistického úřadu žilo na konci roku 2011 v Německu přibližně 7 milionů cizinců (7,9% populace), přičemž téměř pětina občanů Německa má migrantský původ. V posledních letech (2010-2012) dochází k nárůstu počtu imigrantů o 20%, zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Německa a těch, kteří z něho odcházejí.

Imigranti nejčastěji přicházejí z Turecka, Itálie, Polska, Srbska a Řecka. Víc jak třetinu imigrantů tvoří občané členských států Evropské unie. Vzhledem k omezení vstupu na pracovní trh, přicházejí migranti do Německa na základě sloučení rodiny, etnického původu (Němci z východní Evropy a bývalého SSSR) a jako žadatelé o azyl. V posledních letech došlo (podle dat německého MV) k nárůstu pracovní migrace na vysoce kvalifikované pozice a výrazně stoupl počet přicházejících univerzitních studentů.

Německá migrační a azylová legislativa je upravována převážně na federální úrovni. Základ tvoří Imigrační zákon, jehož součástí je i Zákon o pobytu, který upravuje vstup, pobyt a zaměstnávání občanů třetích zemí. Získaní azylu a uznávání uprchlického statutu je zastřešeno ústavními zvyklostmi a Azylovým zákonem.

Směr politice integrace imigrantů udává Národní integrační plán, který obsahuje 400 návrhů opatření k vytvoření nových příležitostí pro cizince a podporu jejich integrace. Samotná integrační politika je podle vlády založena na snaze poskytovat podporu integračních snah při vytváření určitých požadavek. Klíčovým opatřením jsou celostátně nabízeny integrační kurzy, které se zaměřují především na jazyk a základní znalost zákonů a společnosti v Německu. Stále častěji dochází k zvyšování významu integrace na lokání úrovni. Jednotlivé projekty se soustředí na předškolskou výchovu, zaměstnávání učitelů migrantského původu, zvýšení kompetencí imigrantů na pracovním trhu, podporu přístupu k zdravotní a sociální péči a umožnění dialogu mezi zástupci různých kultur.

Managing Immigration and Integration in Europe and in the Czech Republic

26. 7. 04
Pavel Barša ve své studii přehledně představuje různorodou západní zkušenost s imigrací a integrací v druhé polovině dvacátého století. Na to navazuje kritická analýza migračních a integračních politik České republiky a doporučení pro jejich další rozvoj. V úvodu se také zabývá teoretickými přístupy k migraci z hlediska politické filozofie a vztahem mezi různými modely národních států a imigrací....
Německo, Česká republika články

Získávání kvalifikovaných pracovníků - programy jiných zemí

22. 1. 04 Hana Kabeleová
Získávat kvalifikované pracovníky v zahraničí přináší řadu výhod: vzhledem k tomu, že vydělávají více než průměrní zaměstnanci, odvádějí také relativně více na daních, navíc je většina účastníků programů pro kvalifikované zahraniční pracovníky dvaceti- a třicetiletých a přichází s již ukončeným vzděláním, což představuje další odlehčení státní kase....
Německo články

Získávání kvalifikovaných pracovníků v zahraničí

25. 9. 03 Hana Kabeleová
Článek by měl sloužit jako podkladový materiál pro všechny, kteří se zajímají o pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí: Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Po krátkém úvodu se čtenář dozví, jak fungují podobné programy v Německu, Austrálii, Kanadě, Spojených státech a Velké Británii.
Německo články

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Občanství

6. 5. 03
Úvodem sedmé kapitoly komparativní studie je vymezení pojmu státního občanství. Předmětem komparace jsou podmínky naturalizace cizinců, usnadněné nabývání občanství přistěhovalci druhé a třetí generace a dvojí občanství. České právní úpravy a praxe jsou srovnávány s odpovídajícím právem Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Zaměstnání a povolání

6. 5. 03
První kapitola komparativní studie srovnává přístup a podmínky výkonu podnikání i zaměstnání cizinců v Česku s právními úpravami a praxí v Irsku a v Německu. Tato část studie je doplněná diagramy znázorňujícími sledovanou problematiku v ČR, Německu i v Irsku. Text doplňuje seznam právních předpisů, literatury a internetových zdrojů....
Německo články
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect