Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czUžitečné zdrojeKalendář akcí › ŽENY OD VEDLE, projekce dokumentárního filmu

ŽENY OD VEDLE, projekce dokumentárního filmu

Osudy čtyř žen, které válka v Jugoslávii donutila hledat nový domov. Po projekci proběhne de o ženách v migraci. Pořádá Sdružení pro integraci a migraci. 
V českém jazyce, film s anglickými titulky.

Ženy od vedle / The Women Next Door
Režie/Directed by: Theodora Remundová
Česky s anglickými titulky / Czech with English subtitles

Čtyři ženy, čtyři životní osudy, které ovlivnila válka. Film zachycuje výpovědi migrantek, které v 90. letech utekly z válkou rozvrácené Jugoslávie do České republiky. Skrze osobní vzpomínky a vyprávění zprostředkovává jejich životní příběhy, od útěku z Bosny a Hercegoviny, přes těžké hledání práce a boj o přežití v cizí zemi, po bilancování toho, jak nový život proměňoval jejich rodiny i sociální postavení. Na hlubší rovině, z perspektivy dvaceti let života v novém domově, film vypovídá o tom, jaké zásadní, často nenávratné změny přináší uprchlictví. / Four women, four life stories that were influenced by the war. The film captures the testimony of migrant women, which in the 90s had fled from war-torn Yugoslavia to the Czech Republic. Through personal stories and memories film mediates their lives, from escaping Bosnia and Herzegovina, through difficult job search and struggle to survive in a foreign country, to balancing how new life changed their family life and social status. At a deeper level, from the perspective of twenty years of life in a new home, the film talks about what essential and often irreversible changes refugee status brings.

Po projekci proběhne debata o ženách v migraci (v českém jazyce). / The screening will be followed by a debate on women in migration (in Czech). Podrobnosti uvedeme již brzy! / Details to be announced soon!

Fb událost.
Pořádá partner výstavy / Organised by SIMI (Sdružení pro integraci a migraci).


Projekce filmu Ženy od vedle je součástí doprovodného programu k mezinárodní výstavě Strach z neznámého / Fear of the unknown, která nahlíží na uprchlickou krizi a témata s ní souvisejí skrze sociálně angažované vizuální umění tvůrců z ČR, Slovenska, Německa a Polska. Výstava probíhá do 31.3. v GALERIE NTK.

datum: 9. března 2017 (čtvrtek) 18:00 - 20:00
místo: NTK - Národní technická knihovna Technická 6, 160 00 Praha
pořádá: Strach z neznámého / Fear of the unknown a SIMI


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect