Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czUžitečné zdrojeKalendář akcí › Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Dvoudenní konference pořádaná Senátem PČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR

Cíl konference:

zmapovat zájmy příslušníků české diaspory, kteří migrovali po roce 1989, o intenzívní kontakty se společností České republiky, a porovnat jejich situaci se situací migrantů z jiných zemí

Základní idea:

V zahraničí žijí desítky tisíc přesídlenců z ČR s úmyslem krátkodobého a také dlouhodobého pobytu. Dozvídáme o jejich obecných a také profesních potřebách realizovat intenzívní kontakty s původním domovem. Tato potřeba má celou řadu objektivních příčin, které působí, že v jejich identitě má význam aktivní kontinuální styk s českou kulturou, s češstvím obecně. Projevilo se to třeba v iniciativě organizovat výuku českého jazyka pro děti těchto přesídlenců. Existují i jiné iniciativy vzešlé zezdola. Můžeme je však pozorovat spíše u jiných etnik než u Čechů v zahraničí.

Účastníci konference:
  • odborná veřejnost z ČR zabývající se tímto fenoménem
  • zástupci vládních rezortů
  • oslovení zahraniční Češi
  • přizvaní odborníci ze Slovenska, z Polska a dalších zemí.

Témata (panely) konference:


Téma. Podmínky návratového režimu:
legislativní rámec, rozbor aktuálních problémů, důvody pro řešení návratové politiky, názory odpovědných představitelů státní správy, názory akademické obce a představitelů nevládních organizací.

Téma. Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů:
osobní zkušenosti migrantů s pokusy o návrat, co z jejich hlediska nabízí návrat migrantů v úrovni profesních znalostí, získaných dovedností a v nabídce obecného prospěchu pro současnou společnost v ČR

Téma: Program informační sítě k návratové politice vlády ČR:
využití dostupných zdrojů v jiných zemích k vybudování této sítě v ČR, využití stávající informační sítě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako pilotního programu pro návratovou politiku ČR.

Jednací jazyky: čeština a angličtina. Simultánní tlumočení.

Z materiálů konference vzejde tištěný sborník.

Za přípravný výbor konference Tomáš Grulich, senátor, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Stanislav Brouček, vědecký pracovník Etnologického ústavu Akademie věd ČR

datum: 30. září 2013 (pondělí) - 1. října 2013 (úterý)
místo: Senát PČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha
pořádá: Senát PČR
ke stažení: Vstupní teze konference (doc)
Přihláška na konferenci (doc)


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect