Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

"Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Téma:
Hlavním cílem projektu je podpora učitelů a dalších pedagogických pracovníků v Česku a Německu, kteří se musí vypořádávat s aktuálními společenskými otázkami v oblasti migrace a uprchlictví a s nárůstem nenávistných projevů vůči uprchlíkům a migrantům.

Realizace projektu: 7/2016 – 5/2017

Donor: Česko-německý fond budoucnosti

Partneři: Nadace Brücke/Most, Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Klíčová slova: Integrace, Migrace a rozvoj, Média a menšiny, Uprchlictví a azyl

Koordinátorka: Zuzana Schreiberová, zuzana.schreiberova@mkc.cz

Kolem tohoto tématu se dnes v obou zemích odehrávají zásadní politické, společenské a kulturní spory. Jedná se o spory ohledně toho, kdo patří do místního společenství a kdo ne („my“ versus „oni“), o demokratický versus autoritářský charakter politiky, či též o otázky odpovědnosti vůči lidem v nouzi v jiných částech světa a limitů integračních kapacit a solidarity. Vycházíme z toho, že při promýšlení pedagogických reakcí na tento vývoj je třeba nejdříve diskutovat o příčinách tohoto vývoje, či způsobech pojmenování fenoménů (např. do jaké míry se jedná o rasistickou reakci vůči uprchlíkům.) Proto se první část projektu zaměřuje na dokumentaci i teoretičtějších diskusí v česko-německém kontextu a na hledání podobností a rozdílů na konkrétních příkladech. Shromážděné informace v první části budou využity pro tvorbu a využití vzdělávacích programů pro školy a instituce aktivní v neformálním vzdělávání.


Projekt je realizován díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.


Výstupy projektu:

Přeshraniční islamofobní spolupráce aneb jaké jsou vztahy současného českého a německého nacionalismu

Přeshraniční islamofobní spolupráce aneb jaké jsou vztahy současného českého a německého nacionalismu

4. 1. 17 Simon Kovner

Následující text se zaměřuje na nová hnutí nazývaná často populistickou pravicí – konkrétně na hnutí a politické strany, jejichž identita stojí na explicitním odporu k islámu a migraci. V první části jsou hlavním předmětem zájmu vzájemné vazby mezi těmito subjekty v České republice a v Německu. Druhá část textu rozebírá rozdíly a podobnosti situace v obou zemích a z ní plynoucí rizika.

Víza a hranice, Migrace a EU, UprchlíciNěmecko, Česká republika
Uprchlická krize versus krize českého mediálního prostoru

Uprchlická krize versus krize českého mediálního prostoru

12. 9. 16 Marie Heřmanová

Během loňského léta a podzimu ovládlo téma uprchlické krize téměř zcela český mediální prostor. Jak vypadaly zprávy, kterými česká média plnila prostor? Byly objektivní?  

Česká republika články
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect