Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Podpora cizinců při integraci na trh práce

Podpora cizinců při integraci na trh práce

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. zahájila nový projekt „Podpora cizinců při integraci na trh práce“ financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a bude ukončen k 31. 12. 2013. Realizován je pouze ve Středočeském a Jihočeském kraji. Hlavním cílem projektu je poskytnout cizincům základní informace o možnostech uplatnění se na pracovním trhu, o tom jak eliminovat možné způsoby a formy vykořisťování ze strany „klientů“, kam se v případě, že jsou již v područí „klientů“ obrátit a žádat o odbornou pomoc. V rámci projektu budou vybraným uchazečům nabízeny kurzy českého jazyka, jehož znalost je stěžejním prvkem integrace v hostitelské zemi a prostředkem k dobré socio-kulturní orientaci v prostředí. V průběhu projektu proběhne několik dvoudenních kurzů zaměřených na pracovně právní problematiku, účastníci se dozví jak rozpoznat nezákonné jednání zaměstnavatelů, jak začít podnikat a další.

Cizince se budeme snažit oslovit v jejich prostředí, na začátku projektu budou vyškoleni streetworkeři, jejichž úkolem bude informace o projektu a jeho aktivitách dostat k potenciálním zájemcům o projektové aktivity.

Dalším cílem je vyškolit a naleznout dobrovolníky z řad majoritní společnosti-studenty SŠ a VOŠ, kteří by se stali tzv. bridge person, jejímž úkolem je stát se průvodcem cizince v hostitelské zemi. Dobrovolník bude s cizincem trávit čas, učit jej orientovat se v prostředí, mluvit česky, navštěvovat různá kulturní zařízení a jiné.

Jedním z výstupů projektu bude brožura, která bude reflektovat témeta s pracovně-právní tématikou, bude informovat cizince o formách a způsobech vykořisťování, její součastí bude i adresář s organizacemi poskytující těmto osobám odbornou pomoc.

Více informací o projektu vám v případě zájmu sdělí koordinátor projektu: Petr Krejčíř, petr.krejcir@opu.cz...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect