Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Mají migranti bez oprávnění k pobytu a žadatelé o azyl nárok na přístup ke zdravotní péči v EU?

Mají migranti bez oprávnění k pobytu a žadatelé o azyl nárok na přístup ke zdravotní péči v EU?

Publikace shromažďuje shrnutí publikace sítě HUMA „Přístup ke zdravotní péči pro migranty bez oprávnění k pobytu a žadatele o azyl v 10 zemích EU“ z roku 2009 a výsledky nového výzkumu uskutečněného v dalších 6 zemích za podpory partnerů sítě HUMA. Celkem se tato studie týká šestnácti zemí EU: Belgie, Kypru, České republiky, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

Tato publikace je k dispozici ve 13 jazycích a je primárně určena jednotlivým odborníkům a organizacím hájícím práva migrantů a právo na zdravotní péči, jakož i tvůrcům politik v jednotlivých státech a v EU.

Vzhledem k právní povaze této zprávy mohou tyto údaje podléhat neustálým změnám v závislosti na legislativních změnách v jednotlivých zemích. V tomto ohledu je nutno mít na paměti, že informace týkající se Belgie, Francie, Německa, Itálie, Malty, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švédska a Velké Británie jsou ze září 2009. Údaje o zbytku zemí (Kypr, Česká republika, Řecko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko) odpovídají září 2010.


Ke stažení


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect