Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v době ekonomické konjunktury spojené s vysokou poptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 20011) omezené neveřejnými kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum.

Publikace "Jaké cesty vedou do Česka?" sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech třech zemí, ze kterých v letech 2007 a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

Publikace vznikla v rámci projektu "Visawatch" za podpory CEE Trust.


Ke stažení
Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch. Marie Jelínková
Marie Jelínková, Ph.D. vystudovala sociologii na FSV UK. Ve své diplomové práci se zabývala porovnáním české a australské integrační politiky. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu veřejné a sociální politiky, ve kterém se zaměřuje na zkoumání kvality života přistěhovalců v ČR. Také se zabývá problematikou sociální exkluze a inkluze, o které vede kurz.Petra Mikušová
Mgr. Petra Mikušová vystudovala historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala půlroční studijní pobyt na Freie Universität Berlin. V rámci studia se zaměřovala na problematiku etnických menšin, migraci a antropologii města.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect